TerapiJournal
Journalsystemet för den enskilda behandlaren
Aktuell version: 2.7C (2018-01-07)
Synpunkter på säkerhet vid användning av TerapiJournal.

Välkommen till

TerapiJournal


det enkla journalsystemet


För den enskilda behandlaren


Le Petit Journal

På många sätt är TerapiJournal det ”lilla” journalsystemet. Det är skapat för enskilda användare som inte behöver dela journalsystem med kollegor. Det är enkelt och överskådligt. Programmet är prissatt för att vara rimligt i inköp även för nystartad verksamhet.

Samtidigt är TerapiJournal ett komplett system för journalföring. Det tar hand om register över klient, journalanteckningar och dokument kopplade till klienten. Själva programmet är installerat på den egna datorn och alla data ligger lokalt på den egna dator i en krypterad databasfil. Systemet kan därför användas utan koppling till Internet. Ingen information sparas i "molnet", utanför användarens kontroll.

Systemet konstruerat är för att vara...

      enkelt att lära

      lätt att använda

      snabbt

      säkert

      anpassningsbart

      prisvärt

Det är fritt att testa systemet (med några begränsningar) innan beställning. Inmatade uppgifter finns kvar i systemet efter att användarlicens registrerats. Själva programmet laddas ner från hemsidan. Manual laddas också ner från hemsidan. Beställning görs på hemsidan.

Licensavgift för att använda TerapiJournal är en engångskostnad. En användarlicens gäller utan tidsbegränsning. TerapiJournal är alltså fritt från fasta kostnader, och det finns inget abonnemang med återkommande månadsavgifter. Betala en gång - använd så länge du vill.


Presentation


Drawer

TerapiJournal är litet och enkelt, och samtidigt ett kraftfullt system med basfunktionerna för journalföring. De vanligaste aktiviteterna går att utföra med få moment och klick.

Löpande anteckningar läggs in snabbt och smidigt. Likaså är det lätt att ta fram uppgifter om klienten eller att visa en klients journal. Det går snabbt att välja vilka rubriker som ska visas i klientens journal eller söka en viss text. Programmet ger en översikt av aktuella klienter, och det är lätt att hitta bland avslutade ärenden. Signering av anteckningar görs med få klick. Fakturor baserade på journalförda datum kan kvickt och enkelt skapas och skrivas ut. Färdiga dokument, t.ex. pdf-filer, textdokument eller bildfiler kan bifogas till klientens journal. Färdiga dokumentmallar, t.ex. för remiss, brev, intyg kan användas. Innehållet i journalen är skyddat bakom lösenord och kryptering, och TerapiJournal kan sköta säkerhetskopiering automatiskt.

Det går att skapa obegränsat antal nya journaldatabaser, t.ex. om man har olika verksamheter som behöver skiljas åt.

TerapiJournal är skrivet i programspråket Java, och bygger på komponenter med öppen källkod, t.ex. databashanteraren.


Den kommande versionen av TerapiJournal (version 2.8) är inte registrerad som medicinskteknisk produkt (CE-märkt i MDD klass I) enligt MDR (som trädde i kraft 2021-05-26). TerapiJournal är ett dokumentationssystem, och har som programvara inte ändamål att ge "diagnos, profylax, övervakning, prediktion, prognos, behandling eller lindring av sjukdom" eller "diagnos, övervakning, behandling, lindring av eller kompensation för en skada eller funktionsnedsättning" (se Läkemedelsverkets webbplats för definition av medicinskteknisk produkt).


Funktioner


Bas

Pre­mi­um

Klientregister

Journaler

Låsning och signering av anteckningar

Fristående notis för klient

Fakturering av besök

Bokföringsunderlag

Debiteringsfil till vissa svenska landsting (Privera)

Bifoga färdiga dokument eller filer

Dokumentmallar (t.ex. remisser, remissvar, intyg, brev)

Anpassade rubriker till journalanteckningar

Diagnoser (ICD-10, kap F, M och S)

Skicka SMS till klienter (kräver abonnemang med SMS-leverantör)

Kontroll av läsbarhet i säkerhetskopia

Kontroll av databasen

Obegränsat antal databaser

Förkortningar och fraser (automatisk komplettering av text)

Rapporter (t.ex. klientförteckning, fakturaförteckning, fakturering per månad)

Lösenord och krypterad databas

Återskapad registreringsnyckel

Tillfälligt lösenord

Personlig hjälp med programmet


Användarlicens/baslicens har en engångskostnad, och gäller under obegränsad tid.

Tillägg av serviceavtal ger premiumlicens under serviceavtalets giltighetstid (12 månader i taget).


Språk


Valbara språk:

Sweden Svenska

Norway Norska

United Kingdom Engelska


Om det finns intresse för översättning till andra språk är detta välkommet och möjligt. Skriv en rad!


Windows eller Mac?


TerapiJournal finns både till Windows och macOS. Det är samma programkod i TerapiJournal till båda operativsystemen och därför ser programmet likadant ut och fungerar på samma sätt. Det är möjligt att flytta journaldatabas från det ena operativsystemet om användaren byter dator och operativsystem.


Skärmbild huvudskärm Windows

Huvudskärm (Windows)


Skärmbild huvudskärm macOS

Huvudskärm (macOS)


Skärmbild visa journal

Visa journal


Skärmbild utskrift journal

Utskrift journal


Skärmbild fakturering

Fakturering


Skärmbild faktura

Utskrift faktura


Licenser


Användarlicens (baslicens)

Användarlicens ger rätten att använda programmet. Användarlicens gäller tillsvidare och är inte tidsbegränsad, medan serviceavtal gäller för 12 mån i taget.

Pris: 1200 kr (användarlicens)

Paketpris: 2000 kr (användarlicens + serviceavtal 12 mån)


Serviceavtal (ger premiumlicens)

Serviceavtal tecknas som tillägg till användarlicens och ger möjlighet att få hjälp med programmet. Serviceavtal ger även tillgång till ytterligare funktioner i programmet så som dokumentmallar, diagnoser, SMS, mm. Serviceavtal är ett valfritt (rekommenderat) tillägg och tecknas för 12 månader i taget. Användaren måste själv beställa förlängning.

Pris: 1200 kr per år (serviceavtal)


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Ladda ner TerapiJournal


Klicka på knapparna nedan för att ladda ner installationsfilen:TerapiJournal installeras genom att installationspaktetet öppnas.