TerapiJournal
Journalsystemet för den enskilda behandlaren
Aktuell version: 2.7C (2018-01-07)

Välkommen till

TerapiJournalFör den enskilda behandlarenPå många sätt är TerapiJournal det ”lilla” journalsystemet. Det är skapat för enskilda användare som inte behöver dela journalsystem med kollegor. Det är enkelt och överskådligt. Programmet är prissatt för att vara rimligt i inköp även för nystartad verksamhet.

Samtidigt är TerapiJournal ett komplett system för journalföring. Det tar hand om register över klient, journalanteckningar och dokument kopplade till klienten. Själva programmet är installerat på den egna datorn och all journalinformation ligger på den egna dator. Koppling till Internet är därför inte nödvändig och ingen information sparas i "molnet" utom kontroll för användaren.

Programmet laddas ner från hemsidan, och kan installeras direkt. Det får gärna testas innan beställning. Manual laddas också ner från hemsidan. Beställning fylls i på hemsidan.

Det konstruerat är för att vara:

      enkelt att lära

      lätt att använda

      snabbt

      säkert

      anpassningsbart


PresentationTerapiJournal är litet och enkelt, och samtidigt ett kraftfullt system med basfunktionerna för journalföring. De vanligaste aktiviteterna går att utföra med få moment och klick.

Löpande anteckningar läggs in snabbt och smidigt. Likaså är det lätt att ta fram uppgifter om klienten eller att visa en klients journal. Det går snabbt att välja vilka rubriker som ska visas i klientens journal eller söka en viss text. Programmet ger en översikt av aktuella klienter, och det är lätt att hitta bland avslutade ärenden. Signering av anteckningar görs med få klick. Fakturor baserade på journalförda datum kan kvickt och enkelt skapas och skrivas ut. Färdiga dokument, t.ex. pdf-filer, textdokument eller bildfiler kan bifogas till klientens journal. Färdiga dokumentmallar, t.ex. för remiss, brev, intyg kan användas. Innehållet i journalen är skyddat bakom lösenord och kryptering, och TerapiJournal kan sköta säkerhetskopiering automatiskt.

TerapiJournal är skrivet i programspråket Java, och bygger huvudsakligen på komponenter med öppen källkod, t.ex. databashanteraren.

TerapiJournal är CE-märkt.


Funktioner


Bas Premium
Register med klientuppgifter
Journalanteckningar
Låsning och signering av anteckningar
Sök text i journal
Urval av anteckningar i journal
Fristående notis för klient
Fakturera besök (faktura eller kontantfaktura)
Skapa bokföringsunderlag
Bifoga färdiga dokument eller filer
Skapa egna rubriker till journalanteckningar
Manuell säkerhetskopiering
Automatisk säkerhetskopiering
Verifiering av läsbarhet i säkerhetskopia
Kontroll av databasen
Förkortningar och fraser (automatisk komplettering av text)
Rapporter (t.ex. klientförteckning, fakturaförteckning, fakturering per månad)
Krypterad databas
Lösenord till programmet
Skicka e-post till klienter
Skicka SMS till klienter (kräver abonnemang med SMS-leverantör)
Dokumentmallar (t.ex. remisser, remissvar, intyg, brev)
Diagnoser (ICD-10, kap F, M och S)
Filrapport till vissa svenska landsting (Privera)
Återskapad registreringsnyckel
Tillfälligt lösenord
Personlig hjälp med programmet

Användarlicens/baslicens har en engångskostnad, och gäller under obegränsad tid.

Tillägg av serviceavtal ger premiumlicens under serviceavtalets giltighetstid (12 månader i taget).


Språk


Valbara språk:

Sweden Svenska

Norway Norska

United Kingdom Engelska


Om det finns intresse för översättning till andra språk är detta välkommet och möjligt. Skriv en rad!


Windows eller Mac?


TerapiJournal finns både till Windows och macOS. Det är samma programkod i TerapiJournal till båda operativsystemen och därför ser programmet likadant ut och fungerar på samma sätt. Det är möjligt att flytta journaldatabas från det ena operativsystemet om användaren byter dator och operativsystem.


Huvudskärm (Windows)


Huvudskärm (macOS)


Visa journal


Utskrift journal


Fakturering


Utskrift faktura


Licenser


Användarlicens (baslicens)

Användarlicens ger rätten att använda programmet. Användarlicens gäller tillsvidare och är inte tidsbegränsad, medan serviceavtal gäller för 12 mån i taget.

Pris: 1200 kr (användarlicens)

Paketpris: 2000 kr (användarlicens + serviceavtal 12 mån)


Serviceavtal (ger premiumlicens)

Serviceavtal tecknas som tillägg till användarlicens och ger möjlighet att få hjälp med programmet. Serviceavtal ger även tillgång till ytterligare funktioner i programmet så som dokumentmallar, diagnoser, SMS, mm. Serviceavtal är ett valfritt (och rekommenderat) tillägg och tecknas för 12 månader i taget. Användaren måste själv beställa förlängning.

Pris: 1200 kr per år (serviceavtal)


Samtliga priser är exklusive moms.


Ladda ner till macOS


Klicka på någon av länkarna nedan för att ladda ner installationsfilen.

Programmet kräver att Java 8 finns på datorn, antingen separat installerat eller inkluderad i programfilen.


Installationsfil (kräver separat Java 8 installerad):


TerapiJournal installation
macOS (utan Java)

Filstorlek ca 4 MB


Installationsfil (med Java 8 inkluderad):


TerapiJournal installation
macOS (inkl Java)

Filstorlek ca 62 MB


Ladda ner till Windows


Klicka på någon av länkarna nedan för att ladda ner installationsfilen.

Programmet kräver att Java 8 finns på datorn, antingen separat installerat eller inkluderad i programfilen.


Installationsfil (kräver separat Java 8 installerad):


TerapiJournal installation
Windows (utan Java)

Filstorlek ca 4 MB


Installationsfil (med Java 8 inkluderad):


TerapiJournal installation
Windows (inkl Java)

Filstorlek ca 61 MB